RASTER STANDARD

01. Končni sloj fasade 2 mm
02. Armirana malta z mrežico 3 mm
03. Fasadna izolacija* 100 mm
04. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
05. Lesena konstrukcija KVH 160 mm
Toplotna in zvočna izolacija** 160 mm
06. Parna ovira 0,25 mm
07. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
08. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 305 mm
DEBELINA IZOLACIJE 260 mm

Toplotna prehodnost skozi steno 0,130 W/m2K
Toplotna prehodnost skozi steno
z upoštevanjem deleža lesa

0,144 W/m2K

* izolacija kamena volna po naročilu tudi večje debeline
** izolacija kamena volna ali celuloza

RASTER STANDARD plus

01. Končni sloj fasade 2 mm
02. Armirana malta z mrežico 3 mm
03. Fasadna izolacija* 100 mm
04. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
05. Lesena konstrukcija KVH 160 mm
Toplotna in zvočna izolacija** 160 mm
06. OSB plošča kot parna ovira 15 mm
07. Lesena podkonstrukcija 60 mm
Toplotna in zvočna izolacija*** 60 mm
08. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
09. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 380 mm
DEBELINA IZOLACIJE 320 mm

Toplotna prehodnost skozi steno 0,106 W/m2K
Toplotna prehodnost skozi steno
z upoštevanjem deleža lesa

0,119 W/m2K

* izolacija kamena volna po naročilu tudi večje debeline
** izolacija kamena volna ali celuloza
*** izolacija kamena ali lesna volna

RASTER BIO plus

01. Končni sloj fasade 2 mm
02. Armirana malta z mrežico 3 mm
03. Fasadna izolacija* 60 mm
04. Lesena konstrukcija KVH 160 mm
Toplotna in zvočna izolacija** 160 mm
05. OSB plošča kot parna ovira 15 mm
06. Lesena podkonstrukcija 60 mm
Toplotna in zvočna izolacija*** 60 mm
07. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
08. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 325 mm
DEBELINA IZOLACIJE 280 mm

Toplotna prehodnost skozi steno 0,135 W/m2K
Toplotna prehodnost skozi steno
z upoštevanjem deleža lesa

0,156 W/m2K

* izolacijska plošča iz lesnih vlaken po naročilu tudi večje debeline
** izolacija lesna volna ali celuloza
*** izolacija lesna ali kamena volna

RASTER PASIV plus

01. Končni sloj fasade 2 mm
02. Armirana malta z mrežico 3 mm
03. Fasadna izolacija* 60 mm
04. Lesena konstrukcija TJI 300 mm
Toplotna in zvočna izolacija** 300 mm
05. OSB plošča kot parna ovira 15 mm
06. Lesena podkonstrukcija 60 mm
Toplotna in zvočna izolacija*** 60 mm
07. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
08. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 465 mm
DEBELINA IZOLACIJE 420 mm

Toplotna prehodnost skozi steno < 0,100 W/m2K
Toplotna prehodnost skozi steno
z upoštevanjem deleža lesa

< 0,100 W/m2K

* izolacijska plošča iz lesnih vlaken po naročilu tudi večje debeline
** izolacija celuloza
*** izolacija kamena volna

RASTER NOTRANJA STENA

01. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm
02. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
03. Lesena konstrukcija KVH 100 mm
Toplotna in zvočna izolacija* 60 mm
04. Mavčno-vlaknena plošča 15 mm
05. Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 150 mm
DEBELINA IZOLACIJE 60 mm

* izolacija lesna ali kamena volna

RASTER STREHA (standard, bio)

01. Strešna kritina
02. Strešne letve 40 mm
03. Kontra letve 40 mm
04. Sekundarna folija 0,25 mm
05. Deske v razmaku 22 mm
06. Lesena konstrukcija 220 mm
Toplotna in zvočna izolacija* 220 mm
07. Lesena podkonstrukcija 60 mm
Toplotna in zvočna izolacija** 60 mm
08. Parna ovira 0,25 mm
09. Deske v razmaku 22 mm
10. Ognje-odporna mavčna plošča 15 mm

DEBELINA STREHE 419 mm
DEBELINA IZOLACIJE 280 mm

Toplotna prehodnost skozi steno 0,115 W/m2K
Toplotna prehodnost skozi steno
z upoštevanjem deleža lesa

0,135 W/m2K

* izolacija lesna ali kamena volna ali celuloza
** izolacija lesna ali kamena volna